Розклад державних екзаменів

ГРАФІК

Графiки_ЕК1_бакалавр_2023

Додаток_склад_ЕК1_бакалавр_2023_факул_тет_пспихологii

Пiдгрупи_ек1_бакалавр_2023

роботи Екзаменаційної комісії у 2023 році

ГРАФІК

роботи Екзаменаційної комісії у 2022 році

ГРАФІК

роботи Екзаменаційної комісії у 2022 році (весняно-літня сесія)

ГРАФІК

роботи Екзаменаційної комісії у 2021 році

ГРАФІК

роботи Екзаменаційної комісії у 2021 році (весняна сесія)

ГРАФІК

роботи Екзаменаційної комісії у 2020 році

Спеціальність  053 Психологія, ОП “Психологія” Освітній рівень Магістр Форма навчання Денна/Заочна

14.12.2020

21.12.2020

15.12.2020

22.12.2020

Спеціальність  054 Соціологія Освітній рівень Магістр Форма навчання Денна

16.12.2020

Спеціальність  053 Психологія, ОП «Клінічна та реабілітаційна психологія» Освітній рівень Магістр Форма навчання Заочна

16.12.2020

23.12.2020

Спеціальність  033 Філософія Освітній рівень Магістр Форма навчання Денна

17.12.2020