Прикарпатський університет – за один крок до десятки кращих університетів України!

Прикарпатський національний університет у ТОП-200 університетів України посів 11 місце! За рік ПНУ на 6  позицій покращив своє місце в авторитетному академічному рейтингу закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна 2023”.

Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта” у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував сімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна 2023”. При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, яка зазнає глибинних змін, у тому числі в результаті впливу пандемії COVID-2019 та повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну.

До уваги бралися Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради

На цих форумах експерти зосереджували свою увагу на інструментах адаптації методологій оцінювання ефективності діяльності університетів до сучасних реалій. Серед основних напрямків подальшого розвитку рейтингових технологій запропоновано використання багатокритеріальних підходів до оцінювання ефективності діяльності університетів на основі обробки великих масивів даних (Big Data) про роботу ЗВО, які можуть бути отримані з відкритих джерел і валідність яких може бути перевірена. На цих засадах був побудований сімнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна 2023”.

Варто зазначити, що базовими принципами визначення рейтингів університетів України є:

1. Забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, викладені на веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів.

2. Врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами.

3. Пріоритетність євроінтеграційних процесів. Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (QS World University Rankings та інше) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників. З академічним рейтингом ЗВО України “Топ-200 Україна 2023″ можна ознайомитися за посиланням: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7923