Анонс конференції «Галич і Галицька земля»

Інформаційний лист

14 – 15 вересня 2023 року Національний заповідник «Давній Галич» спільно з
Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника проводять наукову
конференцію «Галич і Галицька земля», присвячену 1125-річчю першої писемної згадки
про Галич. До участі запрошуються науковці, освітяни, реставратори, краєзнавці,
здобувачі, студентська молодь.
Метою заходу є висвітлення важливості стольного міста Галича, Галицького та
Галицько-Волинського князівств у процесах державотворення України.
Орієнтовні напрями роботи конференції:
– історико-культурна спадщина;
– історичний;
– археологічний;
– архітектурний;
– пам’яткоохоронний;
– мистецтвознавчий;
– музеєзнавчий;
– туристичний
Плануємо випуск збірника матеріалів конференції до початку заходу. Редаговані
тексти статей для публікації просимо надсилати до 01.06.2023 р. на адресу
davniyhalych@meta.ua .

Оргкомітет

Вимоги до оформлення статті

Обсяг поданих матеріалів до 10 сторінок форматом А-4; 14 кеглем з
інтервалом 1,5; шрифтом Times New Roman. Посилання в тексті слід
супроводжувати цифрами у квадратних дужках, наприклад [3, 5], перелік джерел
просимо подавати в кінці тексту. Текст доповіді (виступу, повідомлення) повинен
бути вичитаним. Максимальна кількість ілюстрацій (малюнків, світлин, іншої
графіки) а також таблиць, схем, діаграм тощо не повинна перевищувати 8 позицій.
Інформацію про автора (авторів) необхідно розташувати перед заголовком
статті без скорочень за таким алгоритмом: прізвище, ім’я, по батькові; науковий
ступінь, вчене звання; посада й місце роботи; номер контактного телефона.
Текст доповіді в електронному варіанті просимо надсилати до 01.06.2023 р.
на адресу: E-mail: davniyhalych@meta.ua .
Проїзд, харчування і проживання – за власний кошт учасників конференції.