Підсумки науково-дослідної діяльності факультету за 2019 рік

18 лютого відбулося чергове засідання вченої  ради філософського факультету, під час якого обговорили ряд  питань, які є надзвичайно важливі та актуальні для динамічного розвитку факультету. Серед них, зокрема, питання про розвиток науково-дослідної  діяльності факультету.

Розпочала засідання вченої ради факультету, проректор з наукової роботи, професор Валентина Якубів, яка привітала усіх присутніх із черговими науковими здобутками нашого університету, а також презентувала для присутніх основний алгоритм розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти: показники наукової діяльності.

Також проректорка Валентина Якубів проаналізувала основні напрямки роботи науково-дослідної частини, кількісні показники наукових публікацій у зарубіжних і вітчизняних виданнях, результати науково-дослідних робіт, їх обсягів фінансування за загальним фондом державного бюджету, а також обсяги фінансових надходжень від виконання госпдоговірних угод.

Звертаючись до членів вченої ради філософського факультету, Валентина Якубів  наголосила на тому, що, зокрема філософський факультет демонструє якісні показники зростання науково-дослідної діяльності , водночас не повинен зупинятися на досягнутому, адже сьогодення ставить свої виклики і завдання щодо їхнього вирішення.

Надалі в рамках порядку денного були обговорені основні здобутки науково-дослідної діяльності випускових кафедр факультету  та окреслені стратегічні напрямки розвитку на наступний 2020 рік