Поповнення у когорті докторів наук

Диплом доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії отримав завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДОЙЧИК Максим Вікторович. Тема докторської дисертації: “ІДЕЯ ГІДНОСТІ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО МОДЕРНУ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)”. Науковий консультант: доктор філософських наук, професор ГОЯН Ігор Миколайович Читати далі