Відбулося перше засідання Об’єднання інституцій-партнерів «Педагогічна синергія»

9 лютого 2023 року відбулося перше засідання Об’єднання Інституцій-партнерів “Педагогічна синергія”, ініційоване Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

До Об’єднання увійшли п’ять закладів вищої освіти (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Метою Меморандуму про створення «Об’єднання інституцій-партнерів», підписаного ректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігорем Цепендою, є започаткування партнерської взаємодії між науковою установою і закладами вищої освіти, які здійснюють підготовку педагогічних працівників для проведення спільних досліджень, наукових проєктів, програм та інших форм
діяльності, що сприятиме вдосконаленню професійної підготовки майбутніх учителів. Координатором від Прикарпатського університету призначено Оксану Цюняк, докторку педагогічних наук, професорку кафедри початкової освіти педагогічного факультету.

Модерували захід − Лариса Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Лідія Хомич, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Викладачі кафедри початкової освіти (завідувач Романишин Р.Я.), соціальної педагогіки та соціальної роботи (завідувач Кулик І.В.) педагогічного факультету, соціальної психології (завідувач Пілецька Л.С.), викладачі Івано-Франківського фахового коледжу (директор Москаленко Ю.М.), аспіранти освітньо-наукової програми 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника прослухали змістовну лекцію професорки Державного закладу вищої освіти імені Стефана Баторія у Скерневіцах (Польща) Тереси Яніцка-Панек про підготовку вчителя початкових класів у Польщі. Цікавими та корисними для присутніх були поради доктора педагогічних наук, професора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Олександра Лавріненка  Андрійовича як поводити себе перед відеокамерою під час проведення онлайн занять (майстерність взаємодії викладача зі студентами).

Ключовими напрямами майбутньої співпраці є організація онлайн лекторію із запрошенням провідних зарубіжних і вітчизняних учених; проведення практико-орієнтованих заходів (вебінарів, тренінгів, воркшопів), а також спільних досліджень з проблем удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів нової української школи тощо.