Спеціальності факультету

Спеціальність 033 «ФІЛОСОФІЯ» освітня програма «Філософія»

Освітній рівень «Магістр» за спеціальністю 054 «Соціологія» (освітня програма «Соціологія»)

ОР: Бакалавр. Освітня програма “Психологія”

ОР: Бакалавр. Освітня програма “Реабілітаційна психологія”

Акредитована магістерська програма “Психологія”

Акредитована магістерська програма “Організаційна психологія”

ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія”

Освітньо-наукова програма “Психологія” (PhD)