Положення

Положення про організацію та проведення практики (затверджене наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93)

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Додаток до положення про організацію та проведення практики в університеті