Климишин Ольга Іванівна

Климишин Ольга Іванівна народилася 5 вересня 1977 року в м. Івано-Франківську. У 1994р. вступила на Філософський факультет Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, який закінчила з відзнакою у 1999 році за спеціальністю “Психологія”, здобувши кваліфікацію психолога, викладача.

З 1999 по 2002 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі загальної та експериментальної психології Прикарпатського університету ім.В.Стефаника і в 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: “Психологічні особливості розвитку духовності старшокласників у процесі навчання”.

З 2004 по 2006 рік працювала асистентом кафедри загальної та експериментальної психології. З 2006 по 2009 рр. навчалася у стаціонарній докторантурі при кафедрі педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і захистила докторську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: “Християнсько-психологічні основи розвитку духовності особистості”.

З 2009 року і по 2017 була доцентом кафедри педагогічної та вікової психології. З 2018 року і по сьогодні – професор кафедри соціальної психології та психології розвитку.

З 2016 р. член спеціалізованої Вченої ради 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». З 2018 року дійсний член Української Асоціації Християнської Психології.

Бере активну участь на волонтерських засадах в наданні психологічної допомоги учасникам АТО та їх рідним, як також захисті безпритульних тварин. Є автором понад 60 наукових праць з проблем духовного розвитку особистості, психологічного змісту релігійної віри людини, християнсько-орієнтованої психології, найпомітнішими серед яких є: “Збагнути світ і себе в ньому”: Монографія, 2001, 2004, 2006, 2012 – у співавторстві; “Синиці і журавлі: у пошуках першооснов буття”: Монографія, 2006 р. – у співавторстві; “Психологія духовності особистості: християнсько-орієнтований підхід”: Монографія, 2010 р.; “Теорія і методика тренінгу розвитку духовності особистості”: навчально-методичний посібник, 2008 р.; “Духовна терапія адиктивних осіб”: навчально-методичний посібник, 2011 р.; “Психолого-педагогічний супровід духовного розвитку особистості”: навчально-методичний посібник, 2011 р.; “Побудова системи реабілітації осіб, залежних від психотропних речовин, на основі християнської психології”, 2015 р. – у співавторстві; “Про космічне, земне, світоглядне”: монографія в двох частинах, 2016 р., 2018 р. – у співавторстві.