ВЧЕНА РАДА

 

Персональний склад

 вченої ради факультету психології

1 Заграй Л.Д. доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології, голова вченої ради факультету психології.
2 Федик О.В. кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана, заступник голови вченої ради факультету психології.
3 Борисевич Л.В. кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства
4 Сметаняк В.І. кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології, вчений секретар
5 Москалець В.П. доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної психології.
6 Чуйко О.М. кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної психології.
7 Паркулаб О.Г. кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології розвитку.
8 Дойчик М.В. доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства.
9 Гоян І.М. доктор філософських наук, професор кафедри соціальної психології.
10 Климишин О.І. доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку.
11 Міщиха Л.П. доктор психологічних наук, професор кафедри загальної та клінічної психології.
12 Пілецька Л.С. доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної психології.
13 Гасюк М.Б. кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології.
14 Рохман Б.М. кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства.
15 Шкрабюк В.С. кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології.
16 Вітюк Н.Р. кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології.
17 Кучера І.В, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства
18 Федоришин Г.М. кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології.
19 Литвин-Кіндратюк С.Д. кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку.
20 Стецюк А.П. голова студентського сенату факультету
21 Бріцька В.І. голова студентського профбюро факультету