Захист виробничої практики магістрів другого року навчання ОП «Психологія», «Організаційна психологія»

Відбувся захист виробничої практики магістрів другого року навчання ОП «Психологія», «Організаційна психологія». Згідно навчального плану виробничу практику студенти проходять у другому та третьому семестрах з відривом від навчання (всього 360 год. / 12 кредитів ЄКТС). Базами практик були Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та ТОВ «ЕЛЕКС».

Так, упродовж практики, здобувачі ОП «Психологія» ознайомилися з основними напрямами роботи вищого навчального закладу, факультету та кафедри, на базі якого проходила практика, графіком навчального процесу, умовами роботи, правилами внутрішнього розпорядку; розробили план власної викладацької, виховної та наукової роботи як викладача; відвідали лекційні, семінарські заняття викладачів кафедри та інших студентів, обговорили структуру заняття та методи викладання; підготували методичне забезпечення та провели лекційні й семінарські заняття; провели  профорієнтаційні  заходи та тренінги із  застосуванням  інноваційних форм навчання.

Магістри ОП «Організаційна психологія» під  час виробничої практики  ознайомилися з основними напрямами роботи організації (ТОВ «ЕЛЕКС»), на базі якої проходила виробнича практика, внутрішньою документацією, графіком виробничого процесу, умовами роботи, правилами внутрішнього розпорядку; розробили план власної роботи (індивідуальної, групової, експертної) як організаційного психолога; вивчили посадові інструкції працівників й розробили власні посадові інструкції для працівника організації; здійснили загальну експертну оцінку організації (визначили модель організації, її життєвий цикл, стратегічні і тактичні цілі); склали професіограму  (профіль професії) й підібрати психодіагностичний інструментарій до розробленої професіограми; провели тренінг для персоналу на запит організації й виконали профорієнтаційне завдання.

У звітах магістри висловилися про високий рівень організації практики, вдало підібрані завдання, які дозволили сформувати необхідні загальні й фахові компетентності  та отримати програмні результати.