Навчання технологіям профілактики синдрому вигорання держслужбовців Івано-Франківської ОДА

25-26 листопада к.психол.н., доцентка кафедри загальної та клінічної психології факультету психології Мирослава Кулеша-Любінець разом з командою Проєктно-освітнього центру «Агенти змін» провела курси підвищення кваліфікації у формі тренінгу на тему «Профілактика професійного вигорання» для працівників Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

У межах програми курсів державні службовці розширили уявлення про поняття та критерії психічного здоров’я особистості, психофізичний аспект стресу, про ознаки, чинники та методи профілактики синдрому вигорання; здобули навички зниження нервово-психічної напруги та вміння психологічної самодопомоги у професійній діяльності, ознайомилися з технологіями стрес-менеджменту та коучингу здоров’я.

Як зазначає тренерка курсів, доцентка Мирослава Кулеша-Любінець, «важливим у професійній діяльності держслужбовців є аналітична робота, що вимагає великого рівня відповідальності, критичного мислення та стресостійкості. Тому метою курсів є навчання сучасним технологіям профілактики та подолання синдрому вигорання на робочому місці, що, в свою чергу, покращить стан психічного здоров’я особистості, загалом».

Упродовж тренінгів працівники Управління удосконалювали загальні та фахові (професійні) компетентності, а саме: здатність ефективно взаємодіяти, переконувати інших за допомогою аргументів і послідовної комунікації; вміння публічно виступати перед аудиторією; вміння працювати в команді та надавати зворотній зв’язок; здатність обґрунтовувати власну позицію та пропонувати власні рішення щодо зниження стресу на робочому місці; здатність формувати план змін та використовувати власні ресурси щодо профілактики та подолання синдрому вигорання та ін.

На практичних заняттях учасники працювали як індивідуально, так  і в групах, де мали можливість визначати рівень якості життя, стресу в професійній діяльності, а також чинники та шляхи мінімізації виникнення синдрому вигорання у державних службовців, власні ресурси стресостійкості та ін. Слід зазначити, що під час тренінгу були використані методи тілесно-орієнтовної терапії, арт-терапії, МАК, методи розвитку емоційного інтелекту тощо.

«Вплив пандемії за останні 2 роки та зростання цифрового сегменту вітчизняного ринку праці створило для нас усіх не лише ризик втрати роботи, а й нові можливості. Поступово на зміну традиційним підходам прийшли нетипові, платформні та транснаціональні форми роботи, збільшилася самостійність, що вимагає тренування адаптивних навичок –  комплексне багаторівневе вирішення проблем, критичне мислення, креативність, лідерство, взаємодія з іншими, емоційний інтелект та ін., що почало призводити до синдрому вигорання працівників…» – зазначила директорка Проєктно-освітнього центру «Агенти змін» к.економ.н., доцентка кафедри фінансів економічного факультету Світлана Кропельницька.

По завершенню тренінгів  відбулося підведення підсумків, де т.в.о. начальника Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Галина Макота відзначила високий рівень занять та важливість проведення такого роду курсів в контексті індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Усі учасники отримали  сертифікати з підвищення професійної кваліфікації (30  акад. год (1,0 кредит ЄКТС)). Директорка Проєктно-освітнього центру «Агенти змін», доцентка Світлана Кропельницька подякувала за активну участь у проходженні курсів і висловила бажання підтримувати плідну співпрацю в навчальній та проєктній діяльності і надалі.