Успішний захист бакалаврських робіт студентів спеціальності “Психологія”

Впродовж 14-16 та 22-25 червня під керівництвом професора Москальця В.П. (денна форма навчання) та професора Міщихи Л.П. (заочна форма навчання)та за участю доцентів Чуйко О.М., Федоришин Г.М., Коропецької О.М., Климишин О.І. відбулись успішні захисти бакалаврських робіт студентів спеціальності  «Психологія».

Студенти продемонстрували високий рівень отриманих впродовж чотирьох років професійних знань, свою готовність та спроможність до професійної реалізації та подальших наукових досягнень. Різноманітність тематики представлених до захисту робіт, дбайливий науковий супровід наукових керівників засвідчили реальну можливість кожного студента Факультету психології віднайти для себе власну площину наукових пошуків та,відповідно, досягнути бажаного результату.

Доброзичлива атмосфера співпраці викладачів і студентів в умовах освітнього процесу вкотре підтвердила той факт, що на Факультеті психології відбувається не тільки формація справжніх професіоналів-психологів, а , передусім, цілісних, гармонійних особистостей.