Всеукраїнська предметна олімпіада ПНУ для вступників! Переможці отримають додаткові бали до сертифікату ЗНО!

До уваги абітурієнтів!

Відповідно до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 році та Положення про Всеукраїнську олімпіаду Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у Прикарпатському національному університеті буде проведено Всеукраїнську олімпіаду для професійної орієнтації вступників.

Олімпіада буде проведена з наступних предметів:

  1. Фізика
  2. Математика
  3. Географія
  4. Хімія
  5. Біологія
  6. Англійська мова
  7. Німецька мова
  8. Французька мова
  9. Історія України

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Прикарпатського університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в Університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет.

ПЕРЕЛІК

спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Шифр галузі Галузь знань Код 

спеціальності

Назва спеціальності
01 Освіта 012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта 

(за основними предметними спеціалізаціями: 014.04 – 014.10, 014.15)

09 Біологія 091 Біологія
10 Природничі науки 101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
106 Географія
11 Математика та статистика 111 Математика
112 Статистика
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія
205 Лісове господарство