Поповнення у когорті докторів наук

Диплом доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії

отримав завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства

ДОЙЧИК Максим Вікторович.

Тема докторської дисертації: “ІДЕЯ ГІДНОСТІ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО МОДЕРНУ

(ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)”.

Науковий консультант: доктор філософських наук, професор ГОЯН Ігор Миколайович

Вручення диплому відбулося на Конференції трудового колективу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за підсумками діяльності в 2019 році.