Успішний захист МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Під головуванням доктора психологічних наук, професора кафедри

соціальної психології і психології розвитку,

заслуженого діяча науки і техніки України

Зіновії Степанівни Карпенко

на ФІЛОСОФСЬКОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

відбувся успішний захист магістерських робіт

освітньої програми «ПСИХОЛОГІЯ».

 

Відповідно до протоколу захисту студенти-магістри мали можливість представити свої доповіді, у яких висвітлили актуальність теми випускної кваліфікаційної (магістерської) роботи, обгрунтували її вибір, ознайомили членів ЕК та усіх присутніх з метою та завданнями дослідження, а також презентували основні результати своєї наукової розвідки.

У процесі захисту наукової роботи магістри-психологи продемонстрували вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи під час відповідей на запитання присутніх, виявляли щиру зацікавленість проблемою дослідження.

Вітаємо магістрантів-психологів з успішним захистом своїх випускних кваліфікаційних (магістерських) робіт!