Перший випуск ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ

Вперше на ФІЛОСОФСЬКОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

відбувся захист магістерських робіт

освітньої програми «ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ»,

в якому брали участь роботодавці, стейкхолдери програми – голова ІТ кластеру Івано-Франківської області

Мар’яна Озорович та представник IT кластеру Олександра Федорук.

Подані студентами-магістрантами до захисту роботи висвітлювали найактуальнішу тематику сфери

організаційної психології.

Зокрема,магістрантка Олександра Василик представила роботу “Психологічні особливості формування самоефективності менеджерів». Юлія Ковтун розкрила тему «Критичне мислення як чинник розвитку креативності особистості керівника-підприємця». Про «Взаємозв’язок типів копінг-стратегій поведінки та корпоративної культури персоналу організації» йшлося в дослідженні Марти Кравчук. Свою тематичну роботу «Вплив мотивації досягнення на кар’єрні орієнтації майбутніх менеджерів організації» представила Тетяна Томин. Своєю чергою Ірина Шиманська виступила з темою – «Вплив корпоративної культури організації на мотивацію досягнень працівників».

Під час захисту стейкхолдери брали активну участь в обговоренні результатів наукових досліджень магістрантів та висловили пропозиції щодо проведення спільних конференцій та апробації наукових робіт на базі IT компаній регіону, формулювання тематики для практики актуальних наукових досліджень в рамках організаційної психології.