Презентація наукового та навчально – методичного доробку


Світлина від ДВНЗ "ПНУ ім.В.Стефаника" Кафедра соціальної психології.

        Студентам-магістрам І-го та ІІ-го років навчання презентовано нові навчальні видання Заграй Л. «Теорії гендеру : гендерні дослідження у психології: навчальний посібник», Чуйко О., Куравська Н. «Гендер і кар’єра : навчальний посібник» та Заграй Л. «Методи і вимоги до написання магістерських робіт : навчально-методичні рекомендації», виконані у рамках проекту Еразмус+ (КА-2) 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «GeSt – Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями». Навчальні посібники спрямовані на формування професійних компетентностей майбутніх психологів і слугують методичним забезпеченням відповідних навчальних дисциплін. Світлина від ДВНЗ "ПНУ ім.В.Стефаника" Кафедра соціальної психології.

           Під час презентації завідувачка кафедри соціальної психології та психології розвитку Заграй Лариса Дмитрівна наголосила на можливостях та перспективах магістерської програми, розробленої в рамках згаданого проекту.

На завершення презентації магістранти отримали безкоштовно примірники цих посібників. Студенти були дуже вдячні!